Společnost

Jak společnost vnímá psychické nemoci

Vývoj výzkumu psychických nemocí je o mnoho let posunutý oproti výzkumu fyzických nemocí. Řádné psychické nemocnice začaly vznikat až v 19. století. Z dnešního pohledu je to už poměrně dávno, tak bychom si mohli myslet, že tyto nemoci již nebudou natolik stigmatizovány jako dříve. Pravdou je, že situace je mnohonásobně lepší, ale člověk s psychickým onemocněním je stále společností vnímán výrazně jinak než jedinec s fyzickým zraněním. Je velká snaha tyto předsudky o duševních nemocích bořit, jelikož vytvářejí mnoho problémů. Jedním z nich je například to, že se lidé stydí a bojí o svém problému někomu říci, hůře ani o svém problému neví a neumí ho pojmenovat.

trápící se člověk

To způsobuje, že se problém prohlubuje a pomoc je poskytnuta ve fázi, kdy už je léčení velice náročné a dlouhodobé nebo když už je pozdě. Vzděláváním všech lidí o průběhu, symptomech a vlivech psychických nemocí na život člověka je důležitou součástí boření tabu, které je v tomto tématu bezesporu přítomno. K velkým předsudkům vůči psychicky nemocným lidem napomohlo mnoho filmů, ve kterých jsou psychické nemocni brány jako blázince a jsou ukazovány jen ty nejhorší případy, kdy je potřeba pacienta umístit na izolaci do oděvu, ve kterém si nebude moct ublížit.

rozhovor s psychologem

Bohužel stále si spousta lidí takto představuje opravdu všechny lidi s psychickou nemocí, a proto je potom těžké si i sám u sebe říct, že jsem nemocný, protože přece nevypadám a nedělám takové šílenosti jako ti lidé ve filmech. Je to velmi náročná disciplína změnit názor společnosti na určité téma, ale s ohledem na to, kolik to má benefitů a kolik může být zachráněno či zkvalitněno životů to rozhodně stojí za to a snaha by neměla polevovat. Navíc je statisticky dáno, že mezi námi je téměř každý třetí člověk psychicky nemocný aspoň jednou v životě, co je obrovské číslo, které se nedá jen tak přejít.