Společnost

Radikalizuje se naše společnost?

Asi nikdo nebude tvrdit, že zprávy jsou veselé čtení či program v televizi. Prakticky každý den slyšíme o nějakém neštěstí, případně o útoku, který byl spáchán. To nás může přivádět k přesvědčení, že lidé se ve svých názorech stávají stále radikálnějšími. V tom nás mohou utvrzovat i nejrůznější internetové diskuse. Je ale situace skutečně tak černá?

 

Zde je potřeba si uvědomit, že novinám jde o prodejnost a televizi o sledovanost. A špatné zprávy a neštěstí zaujmou mnohem více, než ty dobré. Navíc, ty dobré mohou snadno vyvolávat závist a žárlivost, zatímco ty špatné škodolibou radost, či radost, že se to nestalo nám.

 

V každém případě mají za následek mnohem vyšší prodejnost dané tiskoviny či sledování pořadu, a tedy více peněz pro danou společnost. To platí i u veřejnoprávních televizí. A všem těmto firmám jde, podobně jako kterýmkoliv jiným, především o zisk, bez ohledu na to, jaký dopad to bude mít na jejich čtenáře či diváky.

 

militantní radikalismus

 

Co se internetových diskusí týče, je potřeba si pamatovat, že většina těchto lidí je statečná pouze za anonymitou internetu či davu v případě demonstrací. Skutečně jen málokdo z nich by dokázal skutečně vystoupit a sám za sebe provést to, co říká, a nést přitom plnou odpovědnost. Samozřejmě nelze popírat, že jsou zde osoby, které jsou skutečnými radikály. Najdeme je napříč všemi generacemi, ve všech dobách a ve všech hnutích. Může se jednat o podporovatele Ruska či jeho odpůrce, vegany či lidi, kteří jí maso, ekology i ty, kteří změnu klimatu popírají.

 

demonstrace - anonymita davu

 

Je však pravdou, že se jich často více najde v té menší z protilehlých skupin. To je způsobeno frustrací, že je většina buď nebere příliš vážně, nebo jsou jim jedno. Tak se snaží za pomoci velkých gest přilákat pozornost a zvýšit dopad svého „hnutí“. Toto však rozhodně není ta správná cesta.

 

Jak se s tedy s radikálními osobami vypořádat? Tím, že jim nebudeme věnovat pozornost, ani jejich gestům, a to ani mediální. Namísto toho budeme ochotni přistoupit pouze na slušnou, konstruktivní diskusi. Bohužel, nezdá se, že by naše zpravodajské kanály byly ochotny něco takového udělat.