Nakupování

V čem bezpečně přepravovat zeleninu

Zemědělství patří k nejzáslužnějším odvětvím lidské činnosti, ale bohužel si to mnozí z nás neuvědomují, což se také projevuje v potravinové nesoběstačnosti, lépe řečeno ztrátě soběstačnosti naší vlasti. Československo bylo v době socialismu potravinově soběstačnou zemí a dokonce jsme zemědělské produkty vyváželi a navrátit se k tomuto původnímu konceptu by bylo více, než rozumné.

lesní ovoce

Podpora pěstování zemědělských komodit by se měla opírat o několik základních bodů. Za prvé zejména dostatek orné půdy a podmínky, které by soukromý sektor měl k dispozici. A za druhé také zajištění odbytu a konkurenceschopnost na trhu. Lidé mají stále zájem o kvalitní produkty, ale brzdí je v tom mnohdy jejich neúměrně vysoká cena kvůli zajištění BIO certifikátu, který pro zemědělce představuje vysokou finanční zátěž. Dalším problémem může být skladování a přeprava zejména ovoce a zeleniny.

skladování a přeprava hrušek

Ovoce a zelenina se stále mnohdy přepravuje v nevhodných nádobách. Využívají se k tomu dřevěné přepravky, případně plastové, které však neodpovídají bezpečnostnímu standardu. Jde o to, že dřevo snadno nasákne plísní a hnilobou a brzy se rozpadá a mnohdy není tak pevné pro přenášení těžšího nákladu. V současné době se však nabízí lepší řešení. Jde o přepravky na zeleninu Schoellerallibert.com z polypropylenu, jehož odolnost je mnohem vyšší, zejména po mechanické stránce.

Plastická hmota a pro výrobu přepravek je zdravotně nezávadná, velmi snadno se udržuje v čistotě a tímto způsobem lze přepravovat i skladovat všechny druhy ovoce a zeleniny. Přepravky je možné stohovat do výšky a tím pádem ušetřit skladovací prostor a také zajistit stabilitu většího počtu přepravek najednou.

Kromě klasických přepravek na ovoce a zeleninu existují i speciální plastové boxy pro přepravu a uskladnění ovocných a zeleninových šťáv a dření a také pro transport mražených zemědělských produktů.